You are currently viewing מגן שר הבריאות הוענק למתנדבי “רפואה וחיים”

מגן שר הבריאות הוענק למתנדבי “רפואה וחיים”

השבוע נערך בכנסת טקס הענקת “מגן שר הבריאות למתנדבים במערכת הבריאות” אשר מבטא את הוקרת משרד הבריאות ולעודד את פעילותם החשובה של מתנדבים וארגוניהם בתחום הבריאות שלקחו על עצמם את משימת ההתנדבות לחולה ולמיוחד כמטרה עליונה וכדרך חיים.

בין מקבלי מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים בלטו, מר ברוך הימל מר נפתלי ויינברגר ומר יצחק שטרן ראשי אגודת “רפואה וחיים” אשר חרטו על דגלם להעניק שמחה ומזור לחולה לנזקק ולילד המיוחד מתוך שמחה ואמונה.

אגודת רפואה וחיים הינה מהאגודות הותיקות הפועלות בתחום ההתנדבותי זה קרוב ל35 שנה, באמצעות קשת רחבה של עשרות אגפים, על צי המתנדבים נמנים אלפי משמחים ונאמני רפואה וחיים הפועלים ללא הרף מסביב לשעון, כדי להקל, לתמוך, ולעודד חולים מאושפזים ושילוב חניכים מיוחדים בישראל בנופשונים ובמלונות סופי שבוע. בין עשרות הפעילויות ניתן לציין את חלוקת אלפי כריכי המזון וארוחות הקלות המוענקים חינם וללא תמורה מידי לילה בכל בתי החולים במרכז הארץ ע”י מערכת ענק של מתנדבים ומגישים מסורים מכל חלקי האוכלוסיה בארץ.

שר הבריאות יעקב ליצמן אמר: “פרס מגן שר הבריאות מבטא את החשיבות הגדולה שאנו רואים בהתנדבות לקהילה ולחברה, במטרה לעודד ולחזק את היוזמות וההתגייסות למען הכלל. גם השנה אנו מעלים על נס את אלו שתרמו מעצמם, מזמנם ומיכולותיהם לטובת האחר. אני מודה לחברי הוועדה שהם אנשי מקצוע בתחומם שידעו לקבל את ההחלטות הנכונות לטובת עידוד ההתנדבות לזולת כדרך חיים”.

מר ברוך הימל מנכ”ל האגודה הביע את התרגשותו בקבלת התעודה היוקרתית כשהוא מציין שההוקרה האמיתית מגיעה למלאכי החסד, אלפי המתנדבים והמתנדבות, העושים לילות כימים למען החולה והילד המיוחד מתוך שאיפה עמוקה וכנה להמתיק להם את החיים בחיוך של תקווה ואמונה.