You are currently viewing תודה מכל הלב למר צחי נבו!

תודה מכל הלב למר צחי נבו!

לא כל יום אנו זוכים לקבל תמיכה משמעותית כמו זאת שקיבלנו ממר צחי נבו, מנכ”ל ‘מידע טופ’.

זה לא דבר מובן מאליו!


תודה מקרב לב למר צחי נבו, על עזרתו ותרומתו לעמותת ‘רפואה וחיים’!

על הדרך, כדאי שתכירו את ‘מידע-טופ’, חברה העוסקת בפיתוח אלגוריתמים לטיוב, תקנון, השבחה וניתוח מידע צרכני ושיווקי, ונחשבת כספקית מאגרי המידע המובילה בארץ. 

קישור לאתר > www.meda-top.com

תודה שאתה עומד לצידנו ולצד הנעזרים!