You are currently viewing התייעלות ברפואה וחיים, והכל בזכות ‘מרקם’

התייעלות ברפואה וחיים, והכל בזכות ‘מרקם’

“מהו מינון התרופות של דודי?”
“רגע, מותר לו, המשחק הזה?”

כדי ששאלות כאלו מעולם לא יישאלו במהלך פעילות עם הילדים המיוחדים, צריך פתרון ייחודי.
מה עושה ארגון כמו שלנו, כשהוא צריך לרכז כמות אדירה של מידע על החניכים שלו, מידע רפואי, לוגיסטי ועוד? 
פונים לטובים ביותר על מנת שיקימו תוכנה ייחודית השומרת בתוכה את כל המידע אודות “החניך המיוחד”!

בית התוכנה ‘מרקםcrm לחשוב אחרת‘ מעניק לארגונים ועסקים מערכות מידע מתקדמות ופתרונות תוכנה, וכן העצמה וליווי לארגונים ועסקים לעבודה ברשת.

‘מרקם’ בנו עבורנו תוכנה מתקדמת המאפשרת מעקב מדויק אחר הפרופיל של כל חניך וחניך, כולל מפרט רפואי, התאמה לפעילויות השונות וכל הנדרש על מנת לרכז את כל המידע החיוני במקום אחד, שלא משאיר מקום לספקות.

ההורים יותר רגועים, אנחנו מתנהלים ביעילות מוחלטת, וכמו תמיד – הזוכים הם הילדים!

בקרו באתר של מרקם,  https://mirkam-crm.com/