You are currently viewing מבצע משלוחי מנות ושמחת פורים

מבצע משלוחי מנות ושמחת פורים

אלפי משלוחי מנות וממתקים מחולקים בימים אלו לילדים חולים ולמאושפזים

מביאים את שמחת הפורים לעשרות מחלקות ואגפים בביה”ח במהלך החודש

תגובות נלהבות מקרב עשרות ילדים ומאושפזים

תחת הכותרת ‘ילדים למען ילדי רפואה וחיים’ יחולקו למעלה מ20,000 מארזי משלוחי מנות שנאספים בימים אלו ממספר רב של מוסדות חינוך ובתי ספר ברחבי הארץ, במבצע לוגיסטי ענק שהחל לפני שלושה שבועות חולקו שקיות מיוחדות למילוי מיני מתיקה, להורים חולק דף הסבר על שיתוף הילדים במשלוח
המנות ומתנות לאביונים לילדים חולים המאושפזים בבתי החולים, השקיות הגדושות נאספות
אל מוקדי החסד שהוקמו במוסדות החינוך ובבתי הספר שהשתתפו במבצע החסד החינוכי.

אלפי הילדים והילדות אספו בהתרגשות את השקיות כשהם מקדישים את הממתקים האישיים שלהם עבור משלוח המנות שיימסר לילד החולה /המאושפז בבית החולים, כל ילד צירף למשלוח המנות גם פתק אישי ומתנה קטנה בצירוף איחולים לבביים לרפואה שלמה ולפורים שמח.

מנכ”ל העמותה מר ברוך הימל אומר כי מבצע משלוחי המנות הפתיע בהיענות הגדולה והחיובית, המבצע התקבל בהתלהבות עצומה והמשוב שמתקבל במשרדי האגודה הינו מעל ומעבר למשוער, ת. ד. רכזת מתנדבות בביה”ח דנה בתל השומר מסרה כי חולים ומאושפזים מכלל המגזרים והקהלים מביעים  את התרגשותם והפתעתם ממשלוח המנות והאיחולים החמים של הילדים דבר שגורם לשמחה עצומה בקרב הילדים,

בימים אלו החלו מתקיימות עשרות מסיבות פורים במחלקות ילדים ואונקולוגית בתל השומר בלינסון ושניידר, קבוצות מתנדבים  מופיעות עם ציוד מיוחד וייחודי שנרכש למטרות אלו כמו מערכת הגברה אלחוטית אשר מקלה על הניידות ויכולת השימוש בהפעלת מוזיקה במסיבות אלו, צוות המשמחים עוברים מחדר לחדר, משמחים ומרקידים, ומשכיחים לזמן מה מהילדים החולים ובני משפחותיהם את הכאב, הקושי, והדאגה הנוגסת בהם יום יום.

חלק מרכזי במסיבות מוקדש לחלוקת משלוחי מנות, מדובר באותם שקיות מיוחדות שנאספו מבתי הספר שהשתתפו בפרויקט, ומחולקים ע”י המתנדבים לילדים המאושפזים ולחולים, המעמדים הינם מרגשים במיוחד ומעלים דמעות בעיני החולים והוריהם, כאשר ילדים חולים פותחים את שקית הממתקים ומוצאים בה דף מצורף בו כותב ילד כמה מילים חמות ואישיות עבורם, איחול קטן שנותן להם את הכח
להתמודדות עם המחלה והכאב.

בנוסף יוצאים מידי ערב קבוצת מתנדבים למחלקות סגורות בבתי חולים לחולי נפש לחלק את משלוחי המנות המרגשים של “רפואה וחיים” ולשמח את אותם כבויי עיניים להביא גם להם את שמחת החג לתוך הנשמה, כאשר המטרה המשותפת היא כמובן להביא מנות גדושות של שמחה לחולים, לנזקקים ולשבורי לב.