You are currently viewing מאמצים ילד לשנה

מאמצים ילד לשנה

רפואה וחיים יוצאת במבצע אימוץ שנתי.


במסגרת האימוץ יהנה ילד מוגבל בזכותך מהשתתפות בכל פעילויות העמותה הנעשות במהלך השנה: נופשון קיץ, נופשון חורף, ימי כייף כמו יום העצמאות וכד’, חגיגת יום הולדת פרטית, ומסיבות חנוכה פורים ועוד.

תרמו עכשיו לפרוייקט המיוחד הזה ובזכותכם יהנה ילד מוגבל מכל פעילויות העמותה ללא עלות